PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIAO NHẬN

- Ngày đăng: 02/03/2017

Quản lý giao nhận hiện tại là lĩnh vực phổ biến trong cuộc sống. Chúng ta thường bắt gặp nhiều công ty vận tải khác nhau trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đối với những công ty quy mô nhỏ hiện này đang dùng excel hoặc giấy tờ để quản lý quy trình giao nhận. Như vậy sẽ rất khó thống kê số liệu và cập nhật trạng thái tình trạng đơn hàng.

mtpm_39quan-ly-giao-nhan-1.jpg

Phần mềm quản lý giao nhận thường có những chức năng chính sau:

  • Quản lý người dùng
  • Danh mục công ty giao hàng
  • Danh mục công ty nhận hàng
  • Danh mục đơn vị tính
  • Quản lý giao nhận
  • Phân quyền theo người giao hàng, nhân viên văn phòng và admin
  • Quản lý tạo hóa đơn

>> Xem thêm: Phần mềm quản lý giao nhận theo yêu cầu chạy online

1. Quản lý người dùng:

Phần mềm sẽ quản lý nhân viên viên báo giá, nhân viên văn phòng và admin

Admin có thể vào phần mềm để thêm người dùng và chọn quyền cho người dùng

Người dùng thông thường sẽ bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email, sẽ được tạo một username và password mặc định

Nhân viên báo giá sẽ có quyền nhập ngày, số bill, tên hàng hóa, đơn vị tính, cong ty nhận hàng

Nhân viên văn phòng sẽ có quyền công ty giao hàng, giá cước vận chuyển, thành tiền, tổng tiền cho số bill mà nhân viên báo giá đã tạo trước

Admin sẽ có full quyền và có thể cập nhận tình trạng đơn hàng đã thanh toán hay chưa

 

mtpm_39quan-ly-giao-nhan-2.png

 

2. Danh mục công ty giao hàng

Công ty giao hàng là những công ty đối tác để vận chuyển hàng hóa.

Công ty này có nhiệm vụ giao hàng cho mình theo yêu cầu đặt hàng, có thể sẽ kiêm luôn chức năng mua hàng hóa

Mỗi công ty giao hàng là khác nhau và có chức năng autocomplete để nhận biết và phân biệt nhau bởi mã công ty

Công ty giao hàng thường có những thông tin như mã công ty, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại lien hệ

Trên phần mềm có thể thêm mới, update hoặc delete công ty giao hàng bất kỳ

 

mtpm_39quan-ly-giao-nhan-3.png

 

3. Danh mục công ty nhận hàng

Công ty nhận hàng là công ty khách hàng của mình, họ sẽ thuê mình để vận chuyển hàng hóa hoặc các dịnh vụ liên quan

Công ty này sẽ yêu cầu mình thực hiện một hợp đồng nào đó, thời gian, địa điểm, hàng hóa là gì và thả thuận giá như thế nào

Mỗi công ty nhận hàng có chức năng autocomplete để nhận biết và phân biệt nhau bởi mã công ty. Thông tin lien quan đến công ty sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng xử lý

Công ty nhận hàng thường có những thông tin như mã công ty, tên công ty, địa chỉ, số điện thoại lien hệ

Trên phần mềm có thể thêm mới, update hoặc delete công ty nhận hàng bất kỳ

mtpm_39quan-ly-giao-nhan-4.png

 

4. Đơn vị tính

Đơn vị tính phần mềm phụ thuộc vào tính chất hàng hóa vận chuyển là gì

Thông thường đơn vị tính sẽ là kg, lít, đôi, cặp, cái….

Người dùng có thể thêm đơn vị tính một cách linh động, có thể update, xóa đơn vị tính không cần thiết

mtpm_39quan-ly-giao-nhan-5.png

 

5. Quản lý giao nhận

Đây là phần chính của phần mềm, mỗi ngày tất cả nhân viên báo giá, nhân viên văn phòng admin sẽ làm việc trên phần này

Nhân viên báo giá sẽ có quyền nhập ngày, số bill, tên hàng hóa, đơn vị tính, cong ty nhận hàng

Nhân viên văn phòng sẽ có quyền công ty giao hàng, giá cước vận chuyển, thành tiền, tổng tiền cho số bill mà nhân viên báo giá đã tạo trước

Admin sẽ có full quyền và có thể cập nhận tình trạng đơn hàng đã thanh toán hay chưa

Khi đơn hàng kết thúc admin có thể ẩn đi hoạc không ẩn

Phần mềm có tính năng tìm kiếm đơn hàng, tìm kiếm theo ngày và theo cong ty giao hàng, nhận hàng, theo tình trạng đã thu tiền hay chưa thu tiền

Ưu điểm của phần mềm có chức năng xem history, có thể xem được ịch sử của những người nào chỉnh sửa, tạo đơn hàng, từ đó có thể kiêm tra lại sai sót và tìm người chịu trách nhiệm nếu có sai sót

mtpm_39quan-ly-giao-nhan-6.png

6. Quản lý tạo số hóa đơn

Phần mềm sẽ quản lý được những số hóa đơn nào mà admin giao cho nhân viên báo giá, nhân viên bá giá có nhiệm vụ phải sử dụng hết số bill đó theo thứ tự, tránh trường hợp mất hóa đơn hoặc cố tình bỏ hóa đơn

Admin sẽ giao cho nhân viên báo giá 1 lốc hóa đơn có số thứ tự cố định, sau đó vào phần mềm thêm vào một cách tự động bừng cách nhập vào phần mềm từ số đến số

Khi hóa đơn nào dùng rồi, phần mềm sẽ tự động hiển thị màu xanh

Khi hóa đơn nào chưa dùng phần mềm sẽ hiển thị màu đỏ

Khi hóa đơn nào mà admin chưa tạo sẽ có màn hình quản lý hóa đơn chưa tạo và sẽ hiển thị màu vàng

Khi có thêm chức năng này admin có thể theo dõi được tất cả tình trang hóa đơn giao ra và tình trạng sử dụng theo ngày, tháng, năm

>> Xem thêm: Phần mềm quản lý giao nhận theo yêu cầu chạy online

 

mtpm_47quan-ly-bill.PNG

 

Nếu bạn có nhu cầu viết Phần Mềm Quản Lý Giao Nhận hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty chuyên viết phần mềm theo yêu cầu để được tư vấn và giải quyết vấn đề hiện tại của quý khách 

Dự án thực tế chúng tôi đã phát triển hoàn thiện: Phần mềm quản lý giao nhận Việt Nam - Campuchia

Bạn có thể xem thêm và đăng ký dùng thử sản phẩm phần mềm  quản lý shipper giao nhận hàng hóa .

>> Xem thêm phần mềm quản lý giao nhận hoàn chỉnh gồm website giới thiệu, phần mềm quản lý, app mobile tại đây

Hãy liên hệ với XEP nếu bạn có nhu cầu làm phần mềm

LIÊN HỆ

Khách hàng tiêu biểu của XEP