PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

- Ngày đăng: 08/05/2016

Chúng tôi sẽ xây dựng phần mềm quản lý nhân sự  theo yêu cầu của các bạn, tránh tình trạng dư thừa chức năng và database khiến cho hệ thống chạy nặng, khó nâng cấp và bảo trì nếu như các bạn dùng các gói sản phẩm mà các công ty tạo ra để bán cho tất cả các doanh nghiệp. Phần mềm quản lý nhân sự bạn làm theo yêu cầu sẽ thích hợp với việc quản lý nhân sự của công ty bạn và là phần mềm đặc trưng mà công ty bạn sử dụng.

mtpm_1QLNS1.jpg

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự không chỉ khiến các công việc quản lý nhân sự (như: chấm công, tính lương, quản lý thông tin nhân viên…) trở nên dễ dàng hơn, phần mềm còn là phương tiện để tạo dựng hệ thống cấp bậc, tiêu chuẩn đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá, phân tích và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ nhân tài… 

Dưới đây là một số chức năng bạn có thể tham khảo:

Quản trị nhân lực:

 

 • Giám sát và đánh giá quá trình thử việc
 • Xử lý hợp đồng lao động hết hạn
 • Quản lý hồ sơ năng lực
 • Quản lý khen thưởng/ kỷ luật
 • Xem xét, đánh giá quá trình thăng tiến
 • Các thông tin về đội ngũ kế cậnQuản lý y tế

 

Quản lý nhân công:

 

 • Tích hợp máy chấm công.
 • Quản lý ra-vào, thời gian làm việc thực tế (đi trễ/về sớm).
 • Tăng ca, làm việc ca đêm.Quản lý nghỉ phép/ không phép.
 • Thay đổi, sắp xếp, ghi nhận lịch và nhật ký làm việc.
 • Đăng ký và phê duyệt nghỉ phép và tăng ca qua website, email

 

Quản lý lương:

 

 • Quản lý lương Gross, Net, thời vụ.
 • Quản lý lương thời gian, sản phẩm.
 • Thiết lập động công thức tính lương phụ cấp.
 • Quản lý và thông báo bảng lương tiền mặt/ ngân hàng.
 • Phân tích độ chính xác các bảng lương, cho phép bù trừ tháng sau.

 

Quản lý bảo hiểm, thuế, thuế thu nhập cá nhân:

 

 • Thiết lập động mức đóng bảo hiểm, thuế.
 • Xử lý lương ( lương đóng bảo hiểm khác lương thực tế).
 • Tổng kết và xuất báo cáo bảo hiểm, bảo hiểm thất nghiệp, thuế theo quy định Nhà nước.
 • Thiết lập các loại thu nhập chịu thuế.Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 

Về kế hoạch nhân sự và tuyển dụng:

 

 • Phân tích nguồn lực.
 • Lập kế hoạch nhân sự ( kế hoạch tuyển dụng, thử việc, đào tạo ,… )
 • Quản lý yêu cầu tuyển dụng và phê duyệt yêu cầu tuyển dụng.
 • Nhận hồ sơ qua website.
 • Quản lý phỏng vấn và phê duyệt.

 

Quản lý đào tạo và nhân sự:

 

 • Kế hoạch và ngân sách đào tạo.
 • Gửi / phê chuẩn các nhu cầu đào tạo.
 • Bố trí lớp học và quản lý học viên.
 • Quản lý chi phí đào tạo và các điều kiện ràng buộc.
 • Báo cáo đánh giá học viên và giáo viên.

 

Đánh giá năng lực và quá trình làm việc của nhân viên:

 

 • Quản lý các tiêu chuẩn đánh giá và KPI.
 • Đánh giá nhân viên qua quá trình thử việc và thăng tiến.
 • Quản lý các kế hoạch phát triển cá nhân.
 • Đánh giá nhân viên theo nhiều cấp độ qua Website.
 • Hệ thống báo cáo các nhận định

 

Cổng thông tin nhân viên, lãnh đạo (Web Portal):

 

 • Xem xét hồ sơ cá nhân và quá trình làm việc.
 • Đăng ký/ phê duyệt ngày nghỉ, tăng ca.
 • Gửi/ phê duyệt yêu cầu đào tạo và tuyển dụng.
 • Đánh giá nhân viên nhiều cấp độ.
 • Kiểm tra công, lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân.

 

Báo cáo động:

 

 • Hỗ trợ tự thiết lập báo cáo.
 • Lưu lại báo cáo động để tái sử dụng, chỉnh sửa.
 • Tùy biến biểu đồ báo cáo.
 • Lọc và sắp xếp theo điều kiện ngay trên kết quả phân tích.

 

Nếu bạn có nhu cầu, hãy tham khảo thêm chi tiết tại Viết phần mềm theo yêu cầu

Hãy liên hệ với XEP nếu bạn có nhu cầu làm phần mềm

LIÊN HỆ

Khách hàng tiêu biểu của XEP