PHẦN MỀM QUẢN LÝ HOA HỒNG CƠ SỞ PHÂN PHỐI THUỐC CHẠY ONLINE

- Ngày đăng: 18/02/2017

Hiện nay hầu hết các cơ sở phân phối thuốc tây hoặc thực phẩm chức năng đều cần một phần mềm quản lý hoa hồng cho các trình dược viên.

Nhưng thị trường phần mềm hiện tại không đủ đáp ứng được yêu cầu đặc thù riêng, nên thông thường các cơ sở này tìm đến những công ty thiết kế phần mềm theo yêu cầu

Như các bạn cũng biết, nếu như chúng ta quản lý hoa hồng của các trình dược viên bằng giấy hoặc cao cấp hơn xíu là bằng excel thì không thể nào chính xác tuyệt đối và không thể thống kê doanh thu, hoa hồng, lợi nhuận của từng đại lý. Vì vậy việc viết phần mềm theo yêu cầu là hết sức cần thiết

 

mtpm_37phan-mem-quan-ly-hoa-hong-nha-thuoc-1.jpg

 

Hệ thống quản lý hoa hòng cơ sở phân phối thuốc thong thường sẽ có những chức năng sau

  • Quản lý nhân viên
  • Quản lý đại lý
  • Quản lý mức hoa hồng
  • Quản lý mức chiếc khấu
  • Quản lý sản phẩm
  • Quản lý đơn hàng
  • Thống kê doanh thu
  • Thống kê lợi nhuận

 

1. Quản lý nhân viên

Quản lý nhân viên sẽ quản lý admin khu vực và các trình dược viên

Admin khu vực có thể là admin khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam … Hệ thống sẽ quản lý các thong tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ …

Mỗi người sẽ cung cấp username và password để đăng nhập vào hệ thống và quản lý các trình dược viên của mình tạo ra

Trình dược viên là người đi giới thiệu mặt hàng như thuốc hoặc thực phẩm chức năng cho từng đại lý, họ sẽ hưởng hoa hồng và doanh số của mình bán ra.

Mỗi trình dược viên được quản lý bởi 1 admin khu vực và mỗi admin có thể quản lý nhiều trình dược viên

 

mtpm_37phan-mem-quan-ly-hoa-hong-nha-thuoc-3.PNG

2. Quản lý đại lý

Hệ thống sẽ quản lý thông tin nhà thuốc, thông tin các đại lý cung cấp sản phẩm ở Bắc, Trung, Nam hoặc các khu vực khác, mỗi đại lý sẽ có một trình dược viên khác nhau. 

Mỗi đại lý sẽ phan the cấp bậc để hưởng từng mức hoa hồng và từng mức chiếc khấu khác nhau, chương chình cũng có thể nâng cấp đại lý lên cấp cao hơn khi đại lý đó đạt đủ yêu cầu mà nhà phân phối đưa ra

mtpm_37he-thong-quan-ly-hoa-hong-3.PNG

3. Quản lý mức hoa hồng và quản lý mức chiếc khấu

Mỗi đại lý cấp khác nhau sẽ hưởng một mức chiếc khấu khác nhau theo phần tram đơn hàng hoặc theo số lượng sản phẩm bán được tùy thuộc vào quy định của cơ sở phân phối.

Trình được viên sẽ có mức hoa hồng khác nhau dựa vào doanh số bán được, số đại lý tìm được, mức hoa hồng của trình dược viên sẽ cộng dồn vào lương cuối tháng, từ đó sẽ tạo động lực cho các trình dược viên mở rộng thị trường của mình

 

mtpm_37he-thong-quan-ly-hoa-hong-4.PNG

 

mtpm_37he-thong-quan-ly-hoa-hong-5.PNG

 

4. Quản lý sản phẩm

Hệ thống sẽ cho phép quản lý tất cả các sản phẩm của cửa hàng hoặc nhà thuốc bao gồm mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính, số lượng còn tồn kho là bao nhiêu, quản lý người nhập sản phẩm.

Khi đã có danh sách sản phẩm, user có thể nhập kho sản phẩm, hệ thống sẽ lưu lại số lần nhập kho, mỗi lần nhập kho giá nhập là bao nhiêu, nhập số lượng như thế nào, ngày nhập là ngày nào

Nếu như user thao tác sai, hệ thống cho phép chỉnh sửa và xóa dữ liệu nhập sai một cách linh hoạt

 


mtpm_37he-thong-quan-ly-hoa-hong-6.PNG

mtpm_37he-thong-quan-ly-hoa-hong-7.PNG

 

5. Quản lý đơn hàng

Nhà thuốc có thể bán hàng online, xuất hóa đơn dạng pdf và in ra cho khách hàng theo mẫu mà nhà thuốc mong muốn

Mỗi đơn hàng có nhiều sản phẩm và số lượng khác nhau, có giá từng sản phẩm và tổng giá tiền phải thanh toán

Mỗi đơn hàng sẽ ứng với một nhà thuốc hoạc một đại lý khác nhau. User có thể xóa sản phẩm trong hóa đơn, xóa đơn hàng hoặc sửa đơn hàng nếu nhập sai


mtpm_37he-thong-quan-ly-hoa-hong-8.PNG

 

6. Thống kê doanh thu - Thống kê hoa hồng

Hệ thống sẽ thống kê được kết quả tình hinh kinh doanh của từng đại lý và của toàn bộ các đại lý có trong phần mềm

Cuối tháng chương trình sẽ thống kê được hoa hồng của từng trình dược viên, mức lương mà trình dược viên đó nhận được, từ đó có thể cân nhắc tang lương hay không

Khi đại lý thương xuyên mua hàng của hệ thống phân phối thuốc thì dựa vào số liệu thực tế mà admin có thể nâng cấp địa lý để hưởng chiếc khấu cao hơn so với hiện tại

Nếu bạn có nhu cầu viết Phần Mềm Quản Lý Hoa Hồng Cơ Sở Phân Phối Thuốc Chạy Online hãy liên hệ ngay với chúng tôi, công ty chuyên viết phần mềm theo yêu cầu để được tư vấn và giải quyết vấn đề hiện tại của quý khách 

Dự án thực tế chúng tôi đã phát triển hoàn thiện: Phần mềm quản lý nhà thuốc Difoco

Hãy liên hệ với XEP nếu bạn có nhu cầu làm phần mềm

LIÊN HỆ

Khách hàng tiêu biểu của XEP